ช้างย่อมมีขนาดใหญ่และหนักกว่าขนนกมาก ดังนั้นแรงต้านอากาศจึงเกิดขึ้นกับของที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่ถึงอย่างไรช้างก็ยังตกได้เร็วกว่าขนนกอยู่ดี ทั้งนี้เนื่องจากน้ำหนักอันมากมายของช้างนั่นเอง

จึงทำให้ช้างตกถึงพื้นก่อนขนนกอย่างแน่นอน

 


 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล