ปกติห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศจะเย็นกว่าภายนอกอยู่แล้ว ถ้าห้องของคุณปิดไม่มิดชิด ความร้อนจากภายนอกจะไหลเข้าสู่ห้องของคุณตลอดเวลา สังเกตให้ดีจะเห็นว่าเครื่องปรับอากาศทำงานเป็นช่วง ๆ เพราะพออุณหภูมิสูงขึ้น เครื่องปรับอากาศจะทำการลดอุณหภูมิให้เย็นเท่ากับที่ได้ตั้งอุณหภูมิเอาไว้ ถึงแม้ว่าห้องของคุณจะบุโฟมไว้อย่าหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนรั่วไหลเข้ามา แต่ในความเป็นจริงความร้อนก็สามารถไหลเข้ามาได้ และถ้าอุณหภูมิภายนอกแตกต่างจากอุณหภูมิภายในมาก เครื่องปรับอากาศก็ต้องทำงานมากขึ้นด้วย ห้องที่เปิดแอร์ชนิดที่เข้าไปแล้วต้องใส่เสื้อกันหนาวทั้ง ๆ ที่อยู่ในเมืองร้อน พวกนี้สิ้นเปลืองไฟควรจะลดอุณหภูมิให้เย็นกำลังดี ประหยัดซื้อเสื้อกันหนาวไปในตัวด้วย ดังนั้น ถ้าคุณจะออกจากบ้านไปนานพอสมควร ควรปิดเครื่องปรับอากาศเพราะจะช่วยประหยัดพลังงานได้
 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล