การต่อหม้อแปลงดังรูปนั้นไม่ถูกต้อง ผิดตั้งแต่ใช้ถ่านไฟฉายแล้ว เพราะที่จริงไฟที่ใช้กับหม้อแปลงควรเป็นไฟกระแสสลับ แต่ที่หลอดไฟสว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งนั้นก็เนื่องจากขณะที่กดสวิตช์ลงกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวด ทำให้สนามแม่เหล็กภายในแท่งเหล็กเพิ่มขึ้น และไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดอีกด้านหนึ่งทำให้หลอดไฟสว่างได้ แต่เนื่องจากกระแสไฟจากถ่านไฟฉายเป็นกระแสตรง สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจึงไม่ยอมลดลง โลหะของหม้อแปลงเกิดการอิ่มตัว เมื่อหลอดไฟสว่างได้เพียงชั่วครู่กระแสก็หยุดไหล แต่ถ้าปล่อยสวิตช์ ถ่านไฟฉายจะขาดจากวงจร สนามแม่เหล็กเริ่มลดลงจึงเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด หลอดไฟก็จะสว่างขึ้นอีกเพียงแว๊บเดียว ถ้าจะให้หลอดไฟสว่างได้ต่อเนื่อง ก็จะต้องกดและปล่อยสวิตช์ตลอดเวล


กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล