หลุมดำเป็นดาวสมมติตามทฤษฎี ซึ่งมีความเร็วแห่งการหลุดพ้นมากกว่าหรือเท่ากับความเร็วแสง จึงเป็นเหตุให้ไม่มีวัตถุใด ๆ พุ่งออกมาจากหลุมคำนี้ได้แม้แต่แสง จึงทำให้มืดสนิท ยิ่งหลุมดำมีขนาดใหญ่มากเท่าไรแรงโน้มถ่วงก็ยิ่งมาก ความเร็วในการหลุดพ้นก็ต้องมากขึ้นอีกเหมือนเงาตามตัว แต่ไม่ได้หมายความว่าหลุมดำต้องมีมวลเป็นอนันต์ ถ้ายานอวกาศที่พลัดตกลงไปในหลุมดำสามารถเร่งเครื่องให้มีความเร็วมากกว่าแสงได้ ก็สามารถหลุดออกจากหลุมดำได้ ดังนั้น จึงสรุปว่ามวลของหลุมดำมีอยู่มากแต่ไม่มากจนถึงอับอนันต์ ถ้าอยากทราบว่ารูปร่างของหลุมดำว่าเป็นอย่างไรคงเป็นไปไม่ได้ เพราะมันดำสนิทจริง ๆ และคนทีคิดมันขึ้นมาก็ยังไม่เคยเห็นมันเลยด้วยซ้ำไป

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล