ถุงพลาสติกที่บรรจุน้ำอยู่จนเต็ม เมื่อนำไปหย่อนลงในน้ำ แรงยกตัวที่เกิดขึ้นจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำพอดี คุณสมชายไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเพียงกระตุกเบา ๆ ถุงก็สามารถลอยขึ้นมาได้เอง นั่นก็แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าแรงลอยตัวของน้ำเท่ากับ 1 กิโลกรัมต่อปริมาตรของถุง 1 ลิตร ทดลองใส่น้ำหนัก อย่างเช่น ก้อนหินและเหล็กเพิ่มเข้าไปในถุง จนมีน้ำหนักรวมเป็น 2 กิโลกรัมแล้วหย่อนลงในน้ำ น้ำหนักลอยตัวของน้ำก็ยังคงมีอยู่เพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น เนื่องจากปริมาตรของถุงยังเป็น 1 ลิตรเหมือนเดิม แรงที่เกินมา 1 กิโลกรัมจะกดถุงลงไปในน้ำ ตอนนี้คุณสมชายต้องออกแรง 1 กิโลกรัม จึงจะสามารถยกถุงขึ้นจากพื้นน้ำได้ ถ้าเปลี่ยนใหม่ใช้ถุงขนาด 2 ลิตร ใส่น้ำเต็มถุงพอดี ชั่งน้ำหนักได้ 2 กิโลกรัม ผูกปากถุงแล้วหย่อนลงไปในน้ำ แรงยกตัวจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำพอดี ไม่จำเป็นต้องออกแรงยก ลองใหม่อีกครั้งแต่ตอนนี้ใช้ถุงขนาด 3 ลิตรใส่ของเหลวที่มี
น้ำหนักเพียง 2 กิโลกรัม ซึ่งไม่ใช่น้ำและเบากว่าน้ำ แรงยกตัวของน้ำที่กระทำกับของเหลวปริมาตร 3 ลิตร จะเท่ากับ 3 กิโลกรัม แรงยกตัวที่เกิดจากน้ำหนัก 1 กิโลกรัมจะดันถุงพลาสติกบางส่วนขึ้นเหนือผิวน้ำ ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือน้ำหนักที่น้ำพยุงเอาไว้นั่นเอง เรือและทุ่นลอยน้ำก็ใช้หลักการลอยตัวนี้ทั้งนั้น ถ้าวัตถุมีน้ำหนักมากกว่าน้ำก็จะจมลง แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุน้อยกว่าน้ำ แรงลอยตัวจะยกวัตถุให้ลอยตัวสูงขึ้นเหนือผิวน้ำ ฉะนั้น ถ้าสังเกตให้ดี บนทุ่นลอยทุกประเภทจะกำหนดน้ำหนักที่ทุ่นสามารถรับไว้ได้


กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล