ถ้าต้องการต้มยำให้เดือด คุณควรเปิดไฟอย่างไรจึงจะทำให้ส้นเปลืองแก๊สน้อยที่สุด
เปิดไฟแรงสุด
เปิดไฟอ่อนสุด
เปิดไฟปานกลาง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์