หลังจากที่ต้มยำเดือด แต่ถ้ายังไม่รีบกินและต้องการให้เดือดอยู่เสมอ คุณต้องทำอย่างไร
เปิดไฟให้เต็มที่เหมือนเดิม หรี่ไฟให้อ่อนลง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์