ถ้าในตู้เย็นของคุณมีกล่องบรรจุนมสดอยู่ แล้วคุณหยิบออกมาดื่มแต่ดื่มไม่หมด
คุณควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยประหยัดไฟกับตู้เย็น
รีบนำกลับเข้าตู้เย็น
ไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปในตู้เย็นอีกแล้วเพราะมันเย็นอยู่อีกนาน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์