ถึงหน้าร้อนทีไรบ้านเรือน ห้องทำงานมักจะเปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่อย่างนั้นทำงานไม่ไหว แต่ถ้าคุณต้องการออกไปวื้อของข้างนอก คุณคิดว่าควรจะปิดหรือหรี่เครื่องปรับอากาสไว้ดี
ไม่ต้องปิด ไม่เปลืองไฟเท่าไรเพราะห้องมันเย็นอยู่แล้ว
ปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ไม่ต้องปิด
ปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดไฟได้
ไม่มีความแตกต่างไม่ว่าจะปิดหรือเปิด เปลืองพลังงานเท่ากัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์