กาต้มน้ำที่วางอยู่บนเตา กาใบหนึ่งวางอยู่บนโลหะเหนือเปลวไฟ ส่วนอีกใบหนึ่งวางอยู่บนเปลวไฟโดยตรง หลังจากที่น้ำเดือดแล้ว ถ้าคุณปิดไฟ คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กาน้ำที่ตั้งอยู่บนเตายังคงร้องอยู่ แต่กาน้ำที่วางอยู่บนแผ่นโลหะหยุดร้องทันที
กาน้ำที่ตั้งอยู่บนเตาหยุดร้อง แต่กาน้ำที่วางอยู่บนแผ่นโลหะยังคงร้องอยู่
ทั้งคู่หยุดร้องแทบจะพร้อมกัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์