คุณจะเห็นได้ว่าตู้แช่ที่ตั้งโชว์ขายของในห้างสรรพสินค้าและมิมิมาร์ตทั่วไป มีอยู่หลายรูปแบบ แบบใดเป็นแบบที่ประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด
แบบแนวนอน มีกระจกเลื่อนข้างบน
แบบแนวนอน ไม่มีกระจก
แบบแนวตั้งมีประตูปิดด้านหน้า
แบบแนวตั้งไม่มีประตู

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์