ถ้าคุณได้ไปเที่ยวจังหวัดเลย ใกล้ชายแดนลาว ภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นแม่น้ำมีภูเขาล้อมรอบ และถ้าคุณได้ตั้งแคมป์ไฟ
ใกล้ ๆ แถบนั้น ให้ลองสังเกตควันไฟขณะที่ลอยสูงขึ้นจนถึงระดับหนึ่งควันไฟจะกระจายออกเป็นแผ่นเหนือแม่น้ำ สาเหตุเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศข้างล่างและข้างบน คุณคิดว่าอุณหภูมิข้างบนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับข้างล่าง
เย็นกว่า ร้อนกว่า

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์