ครูสอนฟิสิกส์ทดลองเอามือไปอังบนไอน้ำร้อนที่พุ่งออกจากหม้อหรือกาที่กำลังเดือด เขาร้องโอ๊ยเพราะร้อนมาก แต่เมื่อยกมือสูงขึ้น กลับรู้สึกเย็นลง สาเหตุเป็นเพราะไอน้ำขยายตัว
จริง ไม่จริง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์