ถังกลม 2 ใบติดกันโดยผ่านทางรูเล็ก ๆ ภายในถังกลมทั้ง 2 ใบบรรจุอยู่ ถังใบหนึ่งแช่อยู่ในน้ำแข็ง อีกใบหนึ่งให้ความร้อนด้วยไอน้ำ คุณคิดว่าแรงดันอากาศภายในถัง 2 ใบจะเป็นอย่างไร
เท่ากันเพราะมันต่อถึงกันด้วยรูเล็กๆ
แรงดันอากาศในถังเย็นสูงกว่าแรงดันอากาศในถังร้อน
แรงดันอากาศในถังเย็นต่ำกว่าแรงดันอากาศในถังร้อน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์