แสงที่เกิดจากดาวตกผ่านท้องฟ้ามีความสว่างเป็นเวลาหลายวินาที แต่แสงจากฟ้าผ่าเกิดขึ้นเพียงแว็บเดียวแล้วก็หายไป คุณรู้เหตุผลของมันหรือไม่
ดาวตกมีพลังงานมากกว่าฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าเกิดจากกระแสไฟฟ้า ขณะที่ดาวตกไม่ใช่
ดาวตกเกิดขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีความหนาแน่นของอากาศน้อยมาก แต่ฟ้าผ่าเกิดขึ้น ณ บรรยากาศชั้นล่างซึ่งมีความหนาแน่นของอากาศสูงมาก
จริงๆแล้วผิด แสงจากฟ้าผ่า ต่างหากที่อยู่ได้นานหลายวินาที ขณะที่แสงจากดาวตกอยู่ได้เพียงแว๊บเดียว

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์