อากาศในฤดูร้อนสุดทนจริง ๆ เพราะอากาศร้อนและชื้นเอามาก ๆ เวลาที่สบายที่สุดของวันในช่วงฤดูร้อนคือ

หลังจากพระอาทิตย์ตก ขณะที่พระอาทิตย์ขึ้น

ไม่มีเวลาแน่ชัด

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์