รถติดจรวดเคลื่อนที่อยู่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อจุดจรวดขับดันออกมาแล้ว ความเร็วของจรวดเพิ่มขึ้นเป็น 1 เมตรต่อวินาที แรงที่ได้จากการขับดันของเชื้อเพลิงจรวดเป็นเท่าไร จึงทำให้จรวดเคลื่อน ที่ด้วยความเร็วนี้ได้

1 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 32 กิโลกรัม
ไม่มีทางที่จะบอกได้เนื่องจากข้อมูลไม่พอ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์