สอดเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทเข้าไปทางด้านล่างของถ้วยกระดาษ โดยให้กระเปาะของปรอทอยู่ภายในถ้วย และบุภายในโดยรอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม พอตกกลางคืนให้หงายถ้วยกระดาษขึ้นไปบนท้องฟ้า รอสักครู่แล้วอ่านอุณหภูมิ จากนั้นกลับถ้วยให้เทอร์โมมิเตอร์ชี้ลงดิน รอสักครู่แล้วอ่านอุณหภูมิอีกครั้ง ผลออกมาคืออะไร
ท้องฟ้าร้อนกว่าดิน
ดินร้อนกว่าท้องฟ้า
อุณหภูมิเท่ากัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์