เจ้าหนูจอมพลังต้องการเข็นก้อนเนยกลมออกจากชามเพื่อเอาไปกิน แต่เนยมันหนักมากและขอบชามก็สูงชันเกินไป ถ้าเจ้าหนูจะนำก้อนเนยออกมาให้ได้โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือใด ๆ จะทำได้หรือไม่
ไม่มีทางทำได้
ได้ (แต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะ)

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์