ถ้าคุณเกิดโมโหหิวแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี เลยหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างทางขว้างลงไปในบ่อโคลน ปรากฏว่ามันจมลึกลงไป 10 เซนติเมตร ถ้าคุณต้องการให้มันจมลึกลงไป 40 เซนติเมตร คุณต้องขว้างใหม่ด้วยความเร็วเท่าไรเมื่อเทียบกับความเร็วเดิม
2 เท่า 3 เท่า 4 เท่า 8 เท่า

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์