ขณะที่คุณเทน้ำออกจากขวด เสียงที่ได้ยินคือ กร๊วก กร๊วก เมื่อน้ำใกล้จะหมดขวด ระดับเสียงจะเป็นอย่างไร
ทุ้มลง
ดัง กร๊วก กร๊วก กร๊วก เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
แหลมขึ้น

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์