เคาะระฆังด้วยไม้ให้มีเสียงดัง แล้วใช้หูฟังที่ยืมมาจากคุณหมอฟังไปรอบ ๆ ตามขอบของระฆัง จะพบว่า
รอบขอบระฆังดังเท่ากันหมด
บางส่วนของขอบดัง แต่บางส่วนของขอบเงียบ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์