ถ้าเราขึงสายกีตาร์จากจุด A ไปที่จุด G ขีดเครื่องหมายบนสายกีต้าร์ 7 จุด คือ A B C D E F
ตัดกระดาษให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ไปแขวนที่ตำแหน่ง D E F ใช้นิ้วหนีบสายไว้ตรงตำแหน่ง C และใช้นิ้วของอีกมือหนึ่งดีดสายที่ตำแหน่ง B คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น
กระดาษทั้งหมดกระโดดออกมา
กระดาษยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เฉพาะกระดาษตรงตำแหน่ง E เท่านั้นที่กระโดดออกมา
เฉพาะกระดาษตรงตำแหน่ง D และ F เท่านั้นที่กระโดดออกมา
เฉพาะกระดาษตรงตำแหน่ง E และ F เท่านั้นที่กระโดดออกมา

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์