ประเทศไทยของเราแทบจะไม่เคยได้เผชิญกับแผ่นดินไหวกันเลย แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแผ่นดินไหวในบ้านเรา เกิด ซึ่งได้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ไม่รุนแรงนัก จึงไม่ค่อยได้รู้สึกกัน อย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะไว้ใจกับโลกกลมๆ ใบนี้ แผ่นดินอาจจะสั่นไหวครั้งรุนแรงเมื่อไรก็ย่อมได้ ถ้าสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวระดับกลางขึ้น แล้วทำให้ตัวบ้านที่มีฐานเป็นคอนกรีต แต่โครงบ้านเป็นไม้ไหวไปมา คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ฐานคอนกรีตแตกก่อน แต่โครงบ้านที่ทำด้วยไม้ยังคงอยู่

 

 

ฐานคอนกรีตยังคงอยู่ได้ โครงไม้พังไปก่อน

 

 

 

ฐานคอนกรีต และโครงบ้านด้านบนเลื่อนแยกออกจากกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์