จากรูปมีบ้านอยู่ 3 หลัง สร้างขึ้นบนตำแหน่ง A , B ,C บ้านตำแหน่ง A สร้างอยู่บนฐานหิน บ้านตำแหน่ง B สร้างบนฐานดินแต่ใกล้กับฐานหิน ตำแหน่ง C สร้างบนฐานดิน ถ้าเกิดแผ่นดินไหวระดับกลางขึ้น คุณคิดว่าบ้านหลังไหนจะพังก่อน

บ้าน A บ้าน B บ้าน C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์