แผ่นดินไหวมีได้หลายระดับ เช่น ระดับเล็ก ระดับกลาง และระดับใหญ่ ระดับเล็กแทบไม่มีความรู้สึกอะไร ระดับกลางก็ยังถือได้ว่าไม่รุนแรงนัก แต่ถ้าเป็นระดับใหญ่มักจะมีการเคลื่อนที่ของแผ่นดินร่วมด้วยเสมอ บางครั้งก็เกิดรอยแตกขึ้นเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ ถ้าสมมติให้บ้านตำแหน่ง 1 อยู่ห่างจากรอยแตก 1 ไมล์ บ้านตำแหน่ง 2 อยู่ห่างจากรอยแตก 2 ไมล์ ซึ่งไกลกว่าบ้านแรก ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักขึ้น บ้านหลังใดที่อยู่ในภาวะอันตรายที่สุด

บ้านหลังที่ 1 บ้านหลังที่ 2

บ้านทั้งสองหลังประสบชะตากรรมเดียวกัน

พลังงานจากแผ่นดินไหวที่เคลื่อนที่ถึงบ้านหลังแรกมากกว่าบ้านหลังที่สองหรือไม่

เท่ากัน มากกว่า 2 เท่า

มากกว่า 3 เท่า มากกว่า 4 เท่า มากกว่า 5 เท่าขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์