ลูกปืนยางและลูกปืนตะกั่วมีมวลเท่ากัน ถูกยิงจากปืนกระบอกเดียวกัน ด้วยความเร็วที่เท่ากัน เมื่อกระทบท่อนไม้ที่ตั้งอยู่บนพื้น

คุณคิดว่าท่อนไม้สามารถล้มลงด้วยลูกปืนชนิดใด

ลูกปืนยาง ลูกปืนตะกั่ว ลูกปืนชนิดไหนๆก็เหมือนกัน

 

ท่อนไม้สามารถแตกออกด้วยลูกปืนชนิดใด

ลูกปืนยาง ลูกปืนตะกั่ว ลูกปืนชนิดไหนๆก็เหมือนกัน

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์