ท่ามกลางอากาศที่แจ่มใส ไม่มีเมฆหมอก แสงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้า ถ้าคุณยืนอยู่บนก้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลก คุณจะเห็นเงาของคุณเป็นสีอะไร
แดง เหลือง เขียว น้ำเงิน ดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์