จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีภูเขาอยู่หลายลูก แต่ละลูกใหญ่โตมโหฬารทั้งนั้น ว่างๆก็ไปผักผ่อนเที่ยวชมทิวท้ศน์สวยๆงามๆ เสียบ้าง และยังได้คลายเครียดไปในตัว ไหนๆไปทั้งที ลองสังเกตภูเขาที่อยู่ไกลกับภูเขาที่อยู่ใกล้ว่าภูเขาลูกไหนที่ดูมืดกว่ากัน

ลูกที่อยู่ใกล้ ลูกที่อยู่ไกล เท่ากัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์