พระอาทิตย์เพิ่งจะลับเหลี่ยมเขาไปครู่นี้นี่เอง ฟืนจากแคมป์ไฟก็เพิ่งจะถูกจุด กลุ่มควันจากเปลวไฟค่อยๆลอยสูงขึ้น ถ้ามองที่กลุ่มควันบริเวณ 1 และบริเวณ 2 จะเห็นเป็นสีอะไร

ส่วนที่ 2 เป็นสีน้ำเงิน ส่วนที่ 1 เป็นสีแดง

เป็นสีแดงทั้ง 2 ส่วน

เป็นสีน้ำเงินทั้ง 2 ส่วน

ส่วนที่ 2 เป็นสีแดง ส่วนที่ 1 เป็นสีน้ำเงิน

ไม่ใช่ทั้ง 2 สี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์