บางครั้งกลุ่มเมฆที่เรามองเห็นในขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกนั้นจะเป็นสีแดงเข้ม แต่เมฆบางลูกกลับมีสีแดงจางๆ เมฆที่มีสีแดงเข้มโดยทั่วไปแล้วเป็น

เมฆในระดับต่ำ เมฆในระดับสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์