ดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ส่องแสงประกายระยิบระยับอยู่ทั่วไปก็คือ ดาวฤกษ์ซึ่งเป็นดาวที่มีแสงในตัวเอง นักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ว่าดาวฤกษ์ในสุริยะจักรวาลของเรามีมากมายนับไม่ถ้วน ดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเช่นกัน แต่ที่เราเห็นมันสว่างโร่กว่าดวงอื่นก็เนื่องจากมันอยู่ใกล้โลกเรา แต่ถ้าไม่นับดวงอาทิตย์ คุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่าดาวฤกษ์ดวงไหนร้อนกว่าดวงไหน ถ้าดูจากแสงที่มันส่องออกมา

ได้ ไม่มีทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์