ปกติประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันจะผลักกัน ประจุไฟฟ้าต่างกันจะดูดกัน สมมติให้ดวงจันทร์มีประจุไฟฟ้าเป็นลบและฝุ่นที่ล้อมรอบดวงจันทร์ก็มีประจุไฟฟ้าเป็นลบเช่นเดียวกัน ขณะที่ฝุ่นลอยอยู่สูงจากผิวของดวงจันทร์ 1 ไมล์ แรงโน้มถ่วงเท่ากับแรงดันไฟฟ้าพอดี แต่ถ้าละอองฝุ่นอยู่ห่างจากผิวของดวงจันทร์ที่ระยะ 2 ไมล์ ฝุ่นจะลอยได้เหมือนเดิมหรือไม่เพราะเหตุใด
แรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงดันทางไฟฟ้าฝุ่นจะตกลงมาที่เดิม
แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าแรงดันทางไฟฟ้า ดังนั้นฝุ่นจะถูกดันให้ไกลออกไปอีก
แรงโน้มถ่วงเท่ากับแรงดันทางไฟฟ้า ฝุ่นยังคงลอยอยู่ได้เหมือนเดิม

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์