วงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยสายไฟและหลอดไฟแบบง่ายๆ  วิธีต่อก็ไม่ยากเย็นอะไรนัก  ให้ต่อสายเข้ากับหลอดไฟ  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสียบปลั๊ก  หลอดไฟก็จะติด  ถึงแม้การต่อจะทำได้ง่ายๆ แค่นี้  แต่ก็มีคนถูกช๊อตตายมาหลายคนแล้ว  ถ้าเขียนถึงวงจรไฟฟ้า  ต้องเขียนถึงความต้านทานควบคู่ไปด้วย ความต้านทานไฟฟ้ามากที่สุดอยู่ที่สายไฟหรือหลอดไฟ
สายไฟ หลอดไฟ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์