สมมติว่ารถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คนขับเริ่มเหยียบเบรก รถเลื่อนไปได้ 0.5 เมตรจึงหยุด แต่ถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วคนขับเหยียบเบกด้วยแรงเท่าเดิม รถจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าไร
0.5 เมตร 1 เมตร 1.5 เมตร 2 เมตร

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์