ถ้าคุณนั่งอยู่ในยานอวกาศที่ปิดมิดชิดมองไม่เห็นจากภายนอกและยานอวกาศนั้นก็กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสง คุณจะรู้หรือไม่ว่าคุณกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสง

รู้ได้เพราะมวลของคุณจะเพิ่มขึ้น หัวใจของคุณเต้นช้าลง

ร่างกายของคุณหดตัวลง ถูกหมดทั้ง 3 ข้อ

คุณไม่มีทางรู้ได้ถ้าคุณอยู่บนยานที่ปิดมิดชิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์