นาฬิกาในโลกนี้มีหลายชนิด ทั้งนาฬิกาทราย นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน และนาฬิกาชีวภาพ ถ้าคุณนั่งอยู่บนยานอวกาศที่มีความเร็วมากๆ และมีคนสังเกตเห็นจากภายนอกยานว่านาฬิกาที่แขวนอยู่ภายในยานเดินช้าลง คุณคิดว่านาฬิกาชนิดอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่

มีผลเหมือนกัน ไม่มีผลเลย

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์