กล่องแข็งมากใบหนึ่ง  ภายในบรรจุระเบิดนิวเคลียร์   ได้นำไปชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าไว้  หลังจากที่มันระเบิดแล้วกล่องก็ยังไม่พังเนื่องจากแข็งผิดปกติ  มวลของระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ไม่สามารถเล็ดลอดออกจากกล่องได้เลย และเมื่อนำกล่องไปชั่งน้ำหนักใหม่จะพบว่า
มากกว่าเดิม
น้อยกว่าเดิม
เท่าเดิม

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์