ขณะที่แมวของคุณวิ่งเล่นจากตำแหน่ง | ไปยัง || และ ||| โดยไม่เพิ่มหรือลดความเร็ว แต่ที่ตำแหน่ง || แมวเกิดเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน คุณคิดว่ามีแรงกระทำที่ตำแหน่ง || หรือไม่
ที่ตำแหน่ง II มีแรงกระทำ ไม่ต้องมีเพราะแรงไม่ได้เปลี่ยนความเร็ว

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์