นอตที่ติดอยู่กับไม้ช่างหมุนออกได้ยากเย็นเหลือเกิน ถึงแม้จะใช้ประแจช่วยแล้วก็ยังไม่ออกอยู่ดี แต่ว่าคุณสมพงษ์ได้ยินมาว่า ถ้าเพิ่มความยาวของตัวประแจก็จะสามารถผ่อนแรงได้ เขาจึงไปหาเชือกมาผูกและดึงดังรูป คุณคิดว่าคุณสมพงษ์จะยังยิ้มหน้าระรื่นได้เหมือนในรูปหรือไม่
ผ่อนแรงได้ เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไร

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์