ในขณะที่ยิงปืนดังปังออกไปในแนวระนาบ ปลอกลูกปืนตกลงจากลำกล้อง คุณคิดว่าระหว่างลูกปืนกับปลอกลูกปืน อะไรจะตกถึงพื้นก่อนกัน
ปลอกลูกปืน ลูกปืน ตกถึงพื้นพร้อมกัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์