เมื่อเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับอิรัก ประเทศอเมริกาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอย่างมหาศาล เครื่องบินของอเมริกาบินเข้าไปทิ้งระเบิดโรงงานผลิตระเบิดของอิรักแทบทุกวัน ขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง นักบินจะต้องทิ้งระเบิดอย่างไร

ก่อนถึงเป้าหมาย เหนือเป้าหมาย หลังจากผ่านเป้าหมายไปแล้ว

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์