เป็นไปได้หรือไม่ถ้าคุณจะหนีจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยไปให้ไกลจนถึงสุดขอบจักรวาล
ได้
ไม่ได้ คุณไม่สามารถหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปได้เลย


กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์