ถ้าเบื่อชีวิตบนผิวโลกเต็มแก่ จะลองขุดอุโมงค์เข้าไปอยู่ใต้โลกดูบ้าง คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร
แรงโน้มถ่วงมากกว่าบนผิวโลก
แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนผิวโลก
แรงโน้มถ่วงเท่ากับบนผิวโลก


กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์