ถานที่ใด 4 แห่งที่เราคิดว่าจรวดจะขึ้นไปในอวกาศได้ง่ายที่สุด

นิวเม็กซิโก(ทางซีกโลกใต้) แคลิฟอร์เนีย(ทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก)
ภูเก็ต(เกาะติดกับมหาสมุทรอินเดีย) ฟลอริดา(ทางตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติก)

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์