โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบใช้เวลา 1 ปี สมมติว่าถ้าให้ด้านใดด้านหนึ่งของโลกหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ ดังนั้นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านมืด แล้วถ้าเราไปยืนอยู่ด้านมืด เราจะเห็นดวงดาวเคลื่อนที่บนท้องฟ้าอย่างไร
คงที่บนท้องฟ้า หมุนรอบโลกครบรอบทุกวัน
หมุนรอบโลกครบรอบทุกปี

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์