ประเทศไทยตั้งอยู่บนเส้นแวงที่ 280 องศา ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่บนเส้นแวงที่ 100 องศาของโลก ถ้าประเทศไทยถ่ายทอดมวยชิงแชมป์โลกในเวลา 17.00 น. ถามว่าอเมริกาจะเป็นเวลาเท่าไร
ตีสี่ ตีห้า หกโมงเช้า ห้าโมงเย็นเหมือนกัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์