ปี 2500 รัสเซียสามารถส่งยานอวกาศสปุตนิกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ในขณะที่ประธานาธิบดีของสหรัฐได้ชมการปล่อยยานอวกาศจึงถามนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาว่า
เราทราบเพียงความสูงและความเร็วของยาน เราสามารถคำนวนหาน้ำหนักของยานอวกาศได้หรือไม่
ได้สบายมาก ไม่มีทาง ข้อมูลไม่พอ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์