สมมติว่าโลกเราไม่มีบรรยากาศหรือภูเขา แต่มีผิวเรียบเหมือนแอปเปิล ดาวเทียมสามารถโคจรรอบโลกในระยะต่ำโดยไม่สัมผัสกับพื้นโลกได้หรือไม่
ทำได้
ทำไม่ได้ ต้องมีวงโคจรที่สูงพอ ไม่เช่นนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงมันมาติดพ้นดิน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์