ข้อไหนกันแน่ที่ถูก
พระจันทร์หมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลของโลก
โลกหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลของดวงจันทร์
ทั้งโลกและดวงจันทร์หมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์